Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

RODZAJE OPINII O ORZECZEŃ I FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ

IA. RODZAJE WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIĘ ORZECZEŃ O POTRZEBIE:

1) kształcenia specjalnego dla:

 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoisprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie,

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
3) indywidualnego nauczania
4) indywidualnego obowiązkowego różnego przygotowania przedszkolnego.

 
IB. RODZAJE WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIĘ OPINII W SPRAWIE:

 • potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wcześniejszego przyjęcia do szkoły
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych ptrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 • zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołęm Aspergera z nauki drugiego języka obcego
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program/tok nauczania
 • przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16lat, które ukończyły gomnazjum oraz osób nie mającch 16lat, które nie ukończyły gimnazjum
 •  braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • udziału w zajęciach
  • indywidualnych lub grupowych profilaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych i usprawniających ruchowo, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym
  • zajęciach sportowych, turystycznych, rekraacyjnych oraz kulturalnooświatowych
  • zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia; organizowanych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 • zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przygotowania do szkoły poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego
 • zaopiniowania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni
 •  objęcia dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i w placówce
 • odroczenia obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

drukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-14 11:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-16 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2344
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-16 10:58

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

ul. Jana Żupańskiego 2
62-040 Puszczykowo

Filia Poradni w Kórniku:
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik

Dane kontaktowe

tel. +48 61 22 45 168, +48  797 523 252
e-mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

Filia Poradni w Kórniku:
tel. +48 61 8 170 907

 

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 30239
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-07 11:18

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl