Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUSZCZYKOWIE

I. DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 Formy realizacji:

 Diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci zgłaszanych przez rodziców.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni (cały rok).              

  1. Obserwacja i badanie mowy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne  na terenie szkół i przedszkoli z rejonu Poradni nie mających logopedy lub z placówek które złożą takie zamówienie. Kwalifikacja dzieci wymagających terapii logopedycznej do odpowiednich form terapii.

Osoba odpowiedzialna: A.Teklik, A.Piotrowska (cały rok).

  1. Diagnoza logopedyczna na terenie Poradni, w tym szczególnie trudnych przypadków.

Osoby odpowiedzialne: A.Teklik, A.Piotrowska (cały rok).

4.      Diagnoza, obserwacje  i  konsultacje dzieci z podejrzeniem ADHD i nadpobudliwych.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok, w miarę zgłaszania potrzeb).

  1. Diagnoza  dzieci z zaburzeniami zachowania , emocji ,trudnościami wychowawczymi.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy; (cały rok, w miarę zgłaszania potrzeb).

       6.  Prowadzenie diagnozy dyskalkulii

Osoby odpowiedzialne A, Mikołajczyk, E Szydłowska, E. Anioł ( cały rok, wg. potrzeb),

        7. Indywidualne badania z zakresu preorientacji zawodowej dla młodzieży i    

            rodziców.

Osoby odpowiedzialne: P.Gac,  M. Smolarkiewicz-Maliszewska (cały rok).

  8. Przeprowadzanie przesiewowych badań słuchu wg programu „Słyszę,widzę,mówię”

      dzieci i młodzieży.

Osoba odpowiedzialna: A. Mikołajczyk; ( w miarę zgłaszania potrzeb, cały rok)

2. UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM

BEZPOŚREDNIEJ POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Formy realizacji:

        1. Terapia logopedyczna dzieci

           Osoba odpowiedzialna: A. Teklik, A.Piotrowska ( cały rok)

        2. Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji

           Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok)

       3. Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

       Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok)

4. Prowadzenie poradnictwa, udzielanie porad indywidualnych,

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni (cały rok, w miarę zgłaszanych potrzeb).

       5. Indywidualne  porady z zakresu preorientacji zawodowej dla młodzieży

           Osoba odpowiedzialna: P.Gac,  M. Smolarkiewicz-Maliszewska (cały rok).

       6. Podejmowanie interwencji kryzysowej

           Osoba odpowiedzialna: M. Bobrowska ( cały rok, w zależności od potrzeb).

7. Pomoc psychologiczna młodzieży w rozwiązywaniu ich problemów, możliwość mediacji   

     w trudnych sytuacjach

           Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok, zależnie od potrzeb).

8. Udzielanie pomocy  rodzicom uczniów  i uczniom przejawiającym zachowania

     dysfunkcyjne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

          Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy i pedagodzy (cały rok).

      9. Prowadzenie poradnictwa z zakresu rozwoju psychoseksuologicznego

         Osoby odpowiedzialne:  E.Anioł, J.Jurga (cały rok, zależnie od potrzeb).

10. Prowadzenie „ Warsztatów wychowawczych dla rodziców”- forma cykliczna,   

      (rodzice  dzieci z przedszkoli i ze szkoły podstawowej).

Osoby prowadzące: E. Anioł,  M. Paszko,   (styczeń- czerwiec).

       11. Edukacja  postdiagnostyczna rodziców pod kątem ich pracy z dzieckiem w domu.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (cały rok).

        12. Prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci z dużymi dysfunkcjami, indywidualnej i    

            grupowej, także  z wykorzystaniem metody Warnkego i Biofeedback

      Osoby odpowiedzialne: A.Mikołajczyk, E. Szydłowska ( cały rok).

   13. Prowadzenie rozmów wstępnych z rodzicami dzieci zgłaszanych do Poradni pod

         kątem: diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się po III klasie szkoły

         podstawowej, problemów nadpobudliwości, problemów wychowawczych i  

         problemów dotyczących prawidłowości rozwojowych

  Osoby odpowiedzialne: wszyscy pedagodzy i psycholodzy i logopeda; cały rok w      

  miarę potrzeb

     13. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnych

              Osoby prowadzące: M. Bobrowska ( cały rok, spotkania raz w miesiącu).

III. REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH

      WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I

      PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU  

      PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Formy realizacji:

       1. Indywidualne konsultacje dot. trudniejszych przypadków na terenie szkół                              

             i przedszkoli;

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; ( w miarę zgłaszanych potrzeb, cały rok)

2. Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla rodziców i nauczycieli dot. przyczyn i terapii  

     dysleksji z podziałem na etapy edukacyjne.

Osoby odpowiedzialne: A.Mikołajczyk, E.Szczepkowska, E.Szydłowska, M. Smolarkiewicz-Maliszewska (cały rok)

3. Prowadzenie prelekcji dot. problematyki wychowawczej i rozwojowej dla

       nauczycieli i rodziców.

 Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok, zależnie od potrzeb).

   4.Wspieranie właściwych postaw wychowawczych rodziców dzieci przedszkolnych-

      Prowadzenie prelekcji dla rodziców 6-latków, n.t gotowości szkolnej. Udzielanie

      konsultacji dla rodziców dzieci 5-6 letnich.

            Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni ( cały rok)

        5. Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Osoba odpowiedzialna:M. Bobrowska (1 raz w miesiącu, w ustalonym z góry terminie, przez cały rok).

   6. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni;  (cały rok).

    7. Prowadzenie prelekcji dot. problematyki wychowawczej i rozwojowej dla nauczycieli

         i rodziców.

  Osoby odpowiedzialne: wszyscy psycholodzy (cały rok, zależnie od potrzeb).

 8. Prowadzenie grupy wsparcia dla terapeutów pedagogicznych.

      Osoby odpowiedzialne: E. Szydłowska,  (1 raz na kwartał).

 9. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli dotyczących praktycznego dostosowywania

       wymagań edukacyjnych dla uczniów

Osoba odpowiedzialna:A. Mikołajczyk, E. Szczepkowska; ( cały rok w miarę zgłaszanych potrzeb)

           10. Prowadzenie grupy wsparcia dla logopedów

             Osoba odpowiedzialna: A. Teklik ( raz na kwartał)

             11. Prowadzenie grupy wsparcia dla doradców zawodowych

              Osoba odpowiedzialna:  P.Gac ( raz na kwartał)

  12. Organizowanie spotkań z rodzicami, nt. wyboru kierunku kształcenia młodzieży.

  Osoby odpowiedzialne: P. Gac; M. Smolarkiewicz-Maliszewska (zależnie od    

  potrzeb , II semestr roku szkolnego).

            13. Prowadzenie banku informacji nt. aktualnych kierunków i profili kształcenia na

                terenie powiatu i okolic ościennych.

   Osoba odpowiedzialna: P.Gac; (cały rok).

           14. Prowadzenie warsztatów zawodoznawczych dla uczniów III kl. gimnazjalnych.

    Osoba odpowiedzialna:  M. Smolarkiewicz-Maliszewska   (luty- 

     kwiecień 2016 r; w zależności od zgłoszeń).

       15. Publikowanie artykułów w lokalnej prasie z zakresu psychoedukacji  oraz na    

              stronie internetowej Poradni                                  

       Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (cały rok) 

        16. Prowadzenie konsultacji dla wychowawców i pedagogów szkolnych n.t

              uzależnień, wagarów, przemocy i agresji w szkole.

       Osoby odpowiedzialne: E.Anioł, , M. Smolarkiewicz-Maliszewska (cały rok).

                17. Rozpoznawanie nieprawidłowości mowy wieku przedszkolnym, najczęstsze

                      problemy logopedyczne

                     Osoby odpowiedzialne:: A. Teklik,  A.Piotrowska

                20. Udział psychologów i pedagogów szkolnych w zespołach organizujących pomoc

                       psychologiczno-pedagogiczną w placówkach

                     Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni ( cały rok, w zależności

                      od potrzeb

IV. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

 Formy realizacji

1. Udzielanie pomocy placówkom w zakresie diagnozowania ich potrzeb

   Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (cały rok, w zależności od z

     zgłaszanych potrzeb)

2. Udzielanie pomocy placówkom w zakresie ustalania sposobów działania prowadzących do

     zaspokojenia ich potrzeb

    Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (od stycznia 2016, w zależności

    od zgłaszanych potrzeb)

3. Udzielanie pomocy placówkom w zakresie planowania form ich wspomagania

    Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (od stycznia 2016, w zależności

    od zgłaszanych potrzeb)

4. Wspólna z placówkami ocena efektów w opracowywanie wniosków z realizacji

     zaplanowanych form wspomagania

   Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy merytoryczni; (od stycznia 2016, w zależności

    od zgłaszanych potrzeb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-14 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-16 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1592
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-16 10:57

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

ul. Jana Żupańskiego 2
62-040 Puszczykowo

Filia Poradni w Kórniku:
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik

Dane kontaktowe

tel. +48 61 22 45 168, +48  797 523 252
e-mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

Filia Poradni w Kórniku:
tel. +48 61 8 170 907

 

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 30228
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-07 11:18

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl